UIT SCHAAKNIEUWS 13 november 1999

Exit NB

Jules Welling

Er komt geen nieuw nummer meer van het blad 'NB'. "Misschien nog iets op Internet, maar vrijwel zeker niet meer op papier", bekende mede-oprichter Bart Beijer, toen ik telefonisch navraag deed, omdat er nog een stukje van me bij de redactie in de la moest liggen, dat al op Internet aangekondigd was.  "je hebt gelijk, die Internet-pagina is al maanden lang niet bijgewerkt en volkomen gedateerd. Het ziet er op dit moment niet naar uit, dat er ooit nog een nieuw nummer zal verschijnen." -

Weer een schaakblad op de fles, triest maar waar. 'NB' - de afkorting stond voor 'Noorderbreedte' - werd in 1994 opgericht door Bart Beijer en Mark Kruit, die toen al hun sporen hadden verdiend bij het Koop Tjuchem-toernooi in Groningen.

Het blad richtte zich op het Groningse en Friese schaakleven en vrijwel iedereen uit die streken was onmiddellijk enthousiast. Het nulnummer - 48 pagina's - bevatte bijdragen van onder anderen Erik Hoeksema, Cor Kamstra en Yge Visser. Het zag er goed uit en het las lekker weg, om het zo maar eens te zeggen. Een abonnement kostte 19,50 gulden. Er werden leuke aanzetten tot polemieken in aangediend. Later gingen ook mensen als Joris Brenninkmeijer, Eelke Wiersma, Erik van den Doel, Karel van der Weide en Eddie Scholl zich met de inhoud bemoeien en dat maakte het blad er alleen maar spannender op. 'NB' werd graag gelezen en kreeg zelfs een zeker cultstatus in het noordelijke circuit en dat was niet geheel ten onrechte. Om erbij te horen moest je ofwel in 'NB' publiceren, ofwel in het blad beledigd worden en dat gebeurde dan ook om de haverklap. Dat maakte het blad juist zo lezenswaardig, temeer daar de stukjes vaak opvallend goed geschreven waren. Het leek een beetje op de beginjaren van het beroemde en beruchte 'Schaakbulletin', waarin Ree en Donner elkaar in de haren vlogen, maar ook 'Schaakbulletin' wist de zaakjes niet op het droge te houden. Toen het echt leuk werd, haakte het blad af en ging het commercieel. 'New In Chess' heet het nu en het is, naar mijn mening, het beste schaakblad van de wereld, maar wel volkomen voorspelbaar. Dat was 'NB' niet en juist dat maakte het zo leuk.

'NB' bleef een hobbyproject: vier nummers in 1995, drie nummers in 1996, twee nummers in 1997 en één nummer in 1998. Zelden heeft de ondergang van een blad zich statistisch zo mooi aangediend. Dat klinkt cynisch, maar zo is het in het geheel niet bedoeld, want ik weet wat ervoor nodig is om een blad op poten te zetten en vooral welk een moeite het kost om daarna het hoofd boven water te houden.

'NB' was een sympathiek blad, dat een langer leven beschoren had moeten zijn. Bart en Mark hebben bijna 500 pagina's aan de schaakliteratuur bijgedragen en daarvoor verdienen ze, wat mij betreft, een vette pluim.

'Sissa', 'De Schaakwereld' en 'De Schaakwerld' hebben het zo lang niet volgehouden. Op verzoek schreef ik ook een stukje voor 'NB', maar dat heeft het dus net niet gehaald...

jammer, maar helaas, heet dat dan tegenwoordig. Nummer 11 zal er nooit komen en dat is geen prettige constatering.

 

Reactie van Bart Beijer